Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat

dan Alumni (PJIM&A)

banner new website.png

Berita dan Aktiviti PJIM&A

logo idea baru.jpg

i-IDeA™ adalah persaingan yang menyoroti produk penyelidikan dan mempromosikan budaya penyelidikan dan inovasi bukan sahaja di kalangan penduduk tempatan UiTM Perlis tetapi juga di kalangan peserta dari institusi pendidikan tinggi tempatan dan asing.

logo imitsic.jpg

Seminar Pertama mengenai Inovasi dan Kreativiti (1st SIC 2016) mula diperkenalkan oleh Unit Penyelidikan dan Inovasi, Bahagian Penyelidikan, Industri, Masyarakat, Alumni dan Keusahawanan (RICAEN), cawangan UiTM Perlis pada tahun 2016 untuk memupuk inovasi dan kreativiti budaya.